VCCI điều tra doanh nghiệp về tác động của CPTPP

01/09/2020    613

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

CPTPP có hiệu lực từ 12/2018 với 6 nước CPTPP là Canada, Mexico, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Singpapore và từ 1/2019 với Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn một năm rưỡi thực hiện CPTPP, nhiều cơ hội từ CPTPP vẫn chưa được hiện thực hóa bởi doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và cản trở doanh nghiệp trong việc tận dụng các lợi ích từ hội nhập nói chung và CPTPP nói riêng. 

Việc tìm hiểu thực tế tình hình thực hiện CPTPP của các doanh nghiệp, nhận diện đầy đủ và chính xác các yếu tố thực tế khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến khả năng tận dụng Hiệp định của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19 là rất cần thiết.

Vì vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện Khảo sát “Tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ảnh hưởng của Dịch COVID-19 tới Doanh nghiệp”.

Khảo sát này được triển khai bởi Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc VCCI, trong khuôn khổ Chương trình Aus4Reform hỗ trợ bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. 

Khảo sát được thực hiện duy nhất dưới hình thức Khảo sát Online. Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh tại Việt Nam (trong nước và FDI) trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề. 

Khảo sát thu thập thông tin về thực tiễn và đánh giá của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan tới chủ đề của Khảo sát. Thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng duy nhất cho mục tiêu nghiên cứu.

Kết quả từ Khảo sát là cơ sở quan trọng để VCCI đại diện các doanh nghiệp trình Chính phủ các đề xuất chính sách thiết thực nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn CPTPP và các FTA nói chung trong thời gian tới. 
Các Thông tin cụ thể về Khảo sát này, vui lòng liên hệ :

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI (Chị Nguyễn Thanh Trà)
Tel: 024-35771458
Fax: 024-35771459
Email: banthuky@trungtamwto.vn

Công văn mời Doanh nghiệp tham gia Khảo sát được đính kèm dưới đây.