Giải pháp đối với ngành nông nghiệp sau gần 3 năm Việt Nam gia nhập AEC

14/12/2018    466

Người thực hiện: ThS. Trần Thị Hà, ThS. Phạm Tiến Đạt - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Bài viết tập trung phân tích các thành tựu của ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập AEC, cùng với các hạn chế Việt Nam còn gặp phải và thông qua đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đối với các doanh nghiệp nông sản Việt.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: