Hồ sơ thị trường Trung Quốc - VCCI

23/11/2018    2894

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

Tên chính thức: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Thủ đô : Bắc Kinh

Quốc khánh: 1/10

Diện tích: 9.600.000 km2, đứng thứ 3 thế giới sau Nga và Canada

Dân số: 1.367.485.388 (Ước tính tới tháng 7/2015)

Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông

Đơn vị tiền tệ: Đồng nhân dân tệ (RMB), 1USD = 6.6843 RMB (tháng 9/2016)

Thể chế: Theo Hiến pháp Trung Quốc, nước CHND Trung Hoa là một nước XHCN của nền chuyên chính nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh công nông làm nền tảng. Chế độ XHCN là chế độ cơ bản của Trung Quốc. Chuyên chính nhân dân là thể chế của nhà nước.

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: