Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc tăng lần lượt 15% và 18,4% dù đã chịu nhiều tác động từ dịch COVID-19.

Theo Tổng cục Thống kê, dịch COVID-19 ngày càng lan nhanh trên thế giới, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 285,12 tỉ USD, giảm 1,3% so với cùng kì năm trước. Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng về xuất khẩu. 

Tính riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 23 tỉ USD, tăng gần 2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,5 tỉ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,5 tỉ USD, tăng 1,5%.

So với cùng kì năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng nhẹ 0,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 4,9%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 145,79 tỉ USD, tăng 0,2% so với cùng kì năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,76 tỉ USD, tăng 13,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,03 tỉ USD (chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 5,7%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng với kim ngạch đạt 37,9 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kig năm trước; tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 23,5 tỉ USD, tăng 18,4%.

Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường EU đạt 19,5 tỉ USD, giảm gần 6%; ASEAN đạt 12,8 tỉ USD, giảm 15,4%; Nhật Bản đạt 10,9 tỉ USD, giảm 5%; Hàn Quốc đạt 10,7 tỉ USD, giảm 0,4%.

Nguồn: VietnamBiz