Tín hiệu đáng mừng vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) đưa ra trong “báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm 2020”, cho dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Cụ thể, báo cáo cho biết, trong tháng 7/2020, cả nước đã thu hút được 3,15 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 76,2% so với tháng 6/2020 và chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng. Trong đó, có 202 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 1,02 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 2,8% so với tháng 6/2020 và chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư trong tháng. 

Nhìn nhận về kết quả này, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, mặc dù số dự án đầu tư đăng ký mới trong tháng 7 giảm so với các tháng trước, song trong tháng này có thêm nhiều dự án sản xuất lớn có quy mô vốn từ 100 triệu USD đến 150 triệu USD. Trong đó, có 93 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 992,2 triệu USD, tăng hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư trong tháng. Tháng 7 cũng đánh dấu sự gia tăng trở lại của vốn đầu tư điều chỉnh sau khi giảm thấp nhất trong tháng 6, tăng gấp gần 3,7 lần so với tháng 6/2020. Cùng đó, có 334 lượt GVMCP của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp gần 1,13 tỷ USD, là mức cao nhất trong 7 tháng năm 2020, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019, gấp gần 2,2 lần so với tháng 6/2020, chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư trong tháng. 

Những số liệu trên cho thấy, “tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tăng trở lại, cho dù dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới” - Cục Đầu tư nước ngoài cho biết. Tuy nhiên, xét tổng thể 7 tháng đầu năm 2020, thì hoạt động của khu vực FDI chưa đạt như năm 2019. 

Điển hình là, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tiếp tục giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt trên 95 tỷ USD, bằng 94,3% so với cùng kỳ, chiếm 65,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 94,1 tỷ USD, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 7 tháng năm 2020. Nhập khẩu của khu vực FDI đạt gần 77,5 tỷ USD, bằng 93,9% so cùng kỳ và chiếm 55,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Dù vậy, tính chung trong 7 tháng năm 2020, khu vực FDI vẫn xuất siêu gần 17,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 16,7 tỷ USD không kể dầu thô, qua đó bù đắp phần nhập siêu 11,1 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu gần 6,5 tỷ USD.

Cùng xu hướng này, vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và GVMCP của nhà đầu tư nước ngoài cũng mới đạt 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, cho dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức GVMCP vẫn tiếp tục giảm, làm giảm tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng đầu năm. 

Trong số đó, có 1.620 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 21,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 9,46 tỷ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019). Vốn đầu tư tăng chủ yếu là do trong 7 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD (chiếm 42,3% tổng vốn đăng ký mới). Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,3 triệu USD năm 2019 lên 5,8 triệu USD trong năm 2020. 

Có 619 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 21,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 4,7 tỷ USD (tăng 37,7% so với cùng kỳ). Vốn điều chỉnh trong 7 tháng tăng do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Thái Lan) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD và dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 774 triệu USD. 

Có 4.459 lượt GVMCP của nhà đầu tư nước ngoài (tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 4,64 tỷ USD (bằng 54,4% so với cùng kỳ). Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 (từ gần 42,1% trong 7 tháng năm 2019 xuống 23,7% trong 7 tháng năm 2020).

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 7 tháng, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 8,96 tỷ USD, chiếm 47,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 3,95 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký 2,8 tỷ USD và gần 1,1 tỷ USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư, đã có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,44 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,7 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan,... Nếu xét theo số lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất (421 dự án); Trung Quốc đứng vị trí thứ hai (237 dự án); Nhật Bản đứng thứ ba (175 dự án); Hồng Kông đứng thứ tư (148 dự án).

Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, TP trên cả nước. Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt 2,82 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư. TP HCM đứng thứ 3 với gần 2,4 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Phòng. Tuy nhiên, nếu xét theo số lượng dự án mới, thì TP HCM dẫn đầu (598 dự án); Hà Nội đứng thứ 2 (336 dự án); Bắc Ninh đứng thứ 3 (102 dự án).

Nguồn: Tạp chí thuế