Thời gian: 12/07/2023

Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

1. Nội dung cập nhật ngày 11/07/2023 bao gồm:

a. Biểu thuế nhập khẩu thông thường theo Quyết định số 15/2023/QĐ-TTG

b. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP

c. Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP

d. Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

e. Chính sách quản lý hàng hóa mới của Chính phủ và các Bộ, Ngành

2. Nội dung cập nhật ngày 12/07/2023 bao gồm:

a. Cột thuế suất thuế GTGT và cột “Giảm VAT” để giảm thiểu tối đa việc phải tra cứu đến các phụ lục.

b. Bổ sung cột: “Chi tiết giảm VAT”

c. 3 phụ lục I, II, IIIa, IIIb tích hợp trong file Biểu thuế

Link online: 

Biểu thuế XNK cập nhật ngày 11/07/2023

Biểu thuế XNK cập nhật ngày 12/07/2023

Tham khảo:

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam tháng 01/2023

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020