Công cụ World Development Indicators (WDI) của Ngân hàng Thế giới

GIỚI THIỆU CHUNG

http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators

WDI là một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về các chỉ sổ phát triển do Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng. WDI bao gồm hơn 1,400 chỉ số về 217 nền kinh tế và hơn 40 nhóm nước trong khoảng thời gian lên tới hơn 50 năm. WDI là một công cụ tra cứu hiện đại và tiện dụng với các chức năng cho phép người dùng lựa chọn và trình bày dữ liệu, thiết lập các biểu đồ và bản đồ. Người dùng cũng có thể thiết lập các bản báo cáo dựa trên việc lựa chọn nước, chỉ số và năm. Tất cả các báo cáo nào đều có thể dễ dàng chỉnh sửa, lưu lại, chia sẻ hoặc nhúng lên website hoặc blog.

6 chủ đề chính của WDI:

  • Đói nghèo và thịnh vượng: bao gồm các chỉ số đo lường tình trạng đói nghèo của các nước và thúc đẩy chia sẻ sự thịnh vượng giữa các nước.
  • Con người: bao gồm các chỉ số về giáo dục, sức khỏe, việc làm, giới tính...
  • Môi trường: bao gồm các chỉ số về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên như nước và năng lượng, và các chỉ số khác nhau về biến đổi khí hậu, ô nhiễm, phá rừng....
  • Kinh tế: cung cấp một bức tranh toàn cảnh về kinh tế thế giới và mỗi quốc gia thông qua các chỉ số mô tả các hoạt động kinh tế như GDP, lạm phát, tỷ giá, thương mại, tiêu dùng, thuế quan.....
  • Quốc gia và Thị trường: bao gồm các chỉ số về đầu tư tư nhân, phát triển hệ thống tài chính, chất lượng và mức độ sẵn có của cơ sở hạ tầng, và vài trò của khu vực công trong việc thúc đẩy đầu tư và phát triển.
  • Liên kết toàn cầu: bao gồm các chỉ số về quy mô và hướng của các dòng và các mối liên kết giúp các nền kinh tế phát triển, bao gồm các biện pháp về thương mại, kiều hối, cổ phần, nợ,  du lịch, di trú...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

WDI là một công cụ miễn phí và khác với các công cụ tra cứu thương mại khác, người dùng không cần tạo tài khoản cũng có thể sử dụng công cụ này. Tuy nhiên, người dùng nên tạo tài khoản để có thể sử dụng thêm nhiều chức năng của WDI như lưu trực tuyến các lựa chọn và file đã tra cứu.

Hướng dẫn sử dụng nhanh:

Bước 1. Truy cập WDI tại đường link: http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators. Kết quả sẽ hiện ra như hình bên dưới:

Hình 1.

Bước 2. Tiến hành lựa chọn các thông tin cần tra cứu trong phần “Variables”

  • Country (nước): lựa chọn nước cần tra cứu, có thể lựa chọn một nước hoặc một nhóm nước. Sử dụng công cụ “Search” để tra cứu trực tiếp nước cần tra cứu, hoặc có thể sử dụng công cụ lọc (biểu tượng hình cái phễu) để lọc các nhóm nước theo tiêu chí vùng, thu nhập hoặc là hình thức nợ.

Ví dụ: lựa chọn “Vietnam”

  • Series (tiêu chí): lựa chọn thông tin cần tra cứu, có thể lựa chọn một loại thông tin hoặc nhiều loại thông tin cùng lúc. Sử dụng công cụ Search để tra cứu trực tiếp thông tin cần tra cứu, hoặc sử dụng công cụ lọc (biểu tượng hình cái phễu) để lọc theo nhóm vấn đề, hoặc sử dụng phân loại vấn đề theo vần A, B, C…

Ví dụ lựa chọn:

+ GDP (current US$)

+ GDP per capita (current US$)

+ Trade (% of GDP)

+ Export of goods and services (current US$)

+ Tariff rate, applied, simple mean, all products (%)

  • Time (thời gian): lựa chọn thời gian của thông tin cần tra cứu, có thể lựa chọn 1 năm hoặc nhiều năm cùng một lúc. Sử dụng công cụ Search để tra cứu một năm cụ thể hoặc sử dụng hình thức thể hiện thông tin của 5, 10, 15, 20, 25 hoặc 50 năm gần nhất.

Ví dụ lực chọn 5 năm gần nhất (từ 2013 đến 2017)

Bước 3. Hiển thị kết quả

Hình thức hiển thị: Kết quả có thể được hiển thị dưới hình thức “Table” (Bảng biểu), “Chart” (Biểu đồ), “Map” (Bản đồ) và có thể cho download dữ liệu về máy tính dưới nhiều hình thức khác nhau (Excel, CSV, Tabbled TXT..).

Chẳng hạn với lựa chọn như các ví dụ ở trên thì kết quả sẽ hiện ra như sau:

Hình 2.

Cách thức hiển thị:
Với lựa chọn “Layout”, người dùng có thể tùy chỉnh cách thức hiển thị của dữ liệu theo hàng ngang, hàng dọc, số liệu trong một trang, tiêu đề đầu cuối….trước khi xuất file và lưu về máy.

Hình 3.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI