Công cụ Export Potential Map (EPM) – Bản đồ Tiềm năng Xuất khẩu của ITC

1. Giới thiệu chung về Export Potential Map (http://exportpotential.intracen.org)

Tại sao sử dụng Export Potential Map (EPM)?

Công cụ này giúp doanh nghiệp tìm kiếm các thị trường tiềm năng cho sản phẩm xuất khẩu của mình. Dựa trên phương pháp phân tích tiềm năng thị trường và đánh giá sự đa dạng của ITC, EPM đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng và các rào cản về thuế quan của các thị trường mục tiêu, cũng như mối quan hệ thương mại giữa thị trường xuất khẩu và thị trường mục tiêu để đưa ra một bảng xếp hạng về các cơ hội chưa được khai thác. EPM cung cấp các thông tin cập nhật và thực tiễn về sản phẩm, thị trường và các nhà cung cấp mà chưa được khai thác, cũng như ưu tiên các lĩnh vực mới với cơ hội thành công cao. Với cơ sở dữ liệu của 226 quốc gia và vùng lãnh thổ, về 4,238 sản phẩm, EPM có thể giúp:

 • Các nhà tư vấn về thương mại: sử dụng công cụ này để cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về các cơ hội xuất khẩu chưa được khai thác
 • Các nhà hoạch định chính sách: có thể tập hợp thông tin về các thị trường xuất khẩu tiềm năng khi xác định các sản phẩm và thị trường ưu tiên để xây dựng các chiến lược xuất khẩu quốc gia và khu vực, cũng như phục vụ cho các đàm phán chính sách thương mại.
 • Các doanh nghiệp: có thể tận dụng công cụ này để rà soát nhanh các thị trường mục tiêu hấp dẫn cho sản phẩm mình sản xuất và xuất khẩu

 EPM cung cấp những gì?

Công cụ này cung cấp các chỉ số về tiềm năng xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm.

 • Chỉ số tiềm năng xuất khẩu hỗ trợ các lĩnh vực xuất khẩu đã có gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường mới hoặc những thị trường mục tiêu hiện tại. Chỉ số này giúp xác định các sản phẩm mà nước xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh quốc tế và có triển vọng xuất khẩu tốt sang các thị trường mục tiêu cụ thể.
 • Chỉ số đa dạng hóa sản phẩm giúp đa dạng hóa và phát triển các lĩnh vực xuất khẩu mới đang có nhu cầu gia tăng ở các thị trường mới hoặc các thị trường mục tiêu hiện tại. Chỉ số này giúp xác định các sản phẩm mà nước xuất khẩu hiện tại chưa có lợi thế cạnh tranh nhưng có tiềm năng xuất khẩu trong tương lai.

2. Hướng dẫn sử dụng

EPM là một công cụ tra cứu miễn phí và khác với các công cụ tra cứu thương mại khác của ITC, người dùng không cần tạo tài khoản cũng có thể sử dụng công cụ này.

EPM gồm 3 chức năng tra cứu chính:

Hình 1:

 • “Products”: tra cứu tiềm năng xuất khẩu của từng sản phẩm của từng nước, từ đó có thể xác định các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu nhất và cả các sản phẩm xuất khẩu có tiềm năng cao nhưng chưa được khai thác đầy đủ.
 • “Markets”: tra cứu các thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với từng sản phẩm của từng nước, từ đó có thể xác định được các thị trường xuất khẩu tiềm năng nhất và các thị trường có tiềm năng nhưng chưa được khác thác nhiều.
 • “Exporters”: tra cứu các nước có thế mạnh xuất khẩu nhất đối với một sản phẩm, từ đó có thể xác định được đối thủ cạnh tranh.

Ví dụ: Tra cứu tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam

Bước 1. Di chuột vào “Products” trên thanh menu ngang, kết quả hiện ra như hình bên dưới

Hình 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2. Lựa chọn

 • “For exporter” (đối với nước xuất khẩu): có thể lựa chọn “World” (cả thế giới) hoặc lựa chọn một nước bất kỳ, chẳng hạn như “Viet Nam”
 • “In market” (tại thị trường): có thể lựa chọn “World” (cả thế giới) hoặc lựa chọn một nước bất kỳ, chẳng hạn như “Mexico”
 • “Products” (sản phẩm) hoặc “Sub-sectors” (tiểu ngành): lựa chọn một sản phẩm/tiểu ngành bất kỳ hoặc tất cả, chẳng để tất cả

Bước 3. Phân tích kết quả
Kết quả hiện ra như hình bên dưới:

Hình 3.

Phần “Key findings” sẽ tóm tắt kết quả tra cứu về các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam khi xuất khẩu sang Mexico và cả những sản phẩm có tiềm năng cao nhưng lượng xuất khẩu thực tế vẫn còn hạn chế.

Đặc biệt, khi di chuột vào từng ô màu (mỗi ô là một loại sản phẩm) sẽ hiện ra thông tin về “Export potential” - tiềm năng xuất khẩu của mỗi sản phẩm, “Actual exports” - kim ngạch xuất khẩu thực tế và “Untapped potential remaining” - cơ hội chưa khai thác đến. Ngoài ra, khi click vào “Markets” hay “Exporters” sẽ dẫn đến trang về các thị trường tiềm năng cho sản phẩm đó hay các nhà xuất khẩu có thế mạnh xuất khẩu sản phẩm đó (đối thủ cạnh tranh).

Hình 4.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI