Công cụ MacMap - Bản đồ Tiếp cận thị trường của ITC

1. Giới thiệu chung về MacMap (http://www.macmap.org/)

Tương tự Trade Map, Market Access Map (MacMap) cũng do Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, trong khi công cụ Trade Map (Bản đồ Thương mại) cung cấp các số liệu thương mại (xuất nhập khẩu) giữa các nước thì công cụ MAcMap cung cấp các thông tin về các rào cản tiếp cận thị trường đối với hàng hóa. Các rào cản này bao gồm cả thuế quan và các biện pháp phi thuế quan áp dụng đối với một loại sản phẩm hàng hóa. Cụ thể, về thuế quan, MAcMap cung cấp cả mức thuế Tối huệ quốc (MFN) và thuế ưu đãi đơn phương (như GSP) và thuế ưu đãi theo các thỏa thuận song phương và đa phương. Về các rào cản phi thuế quan, MAcMap bao gồm các quy định về hạn ngạch nhập khẩu, các biện pháp phòng vệ thương mại, cũng như các yêu cầu về chứng nhận, các rào cản phi thương mại khác.

Cụ thể, MAcMap cung cấp:

 • Một hệ thống dữ liệu về thuế MFN áp dụng và thuế ưu đãi của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ
 • Một cơ sở dữ liệu mới về các biện pháp phi thuế quan được phân loại theo quy chuẩn phân loại của các tổ chức thế giới có uy tín.
 • Các dữ liệu tổng hợp, cập nhật và xuyên suốt về thuế quan, thương mại và các rào cản phi thương mại từ các nguồn khác nhau.
 • Tiếp cận dữ liệu theo chuỗi thời gian và cho phép khả năng tải tài liệu gốc
 • Tính linh hoạt cho phép người sử dụng đưa ra các tình huống giả định về lộ trình cắt giảm thuế
 • Cho phép chia sẻ thông tin tra cứu với người dùng khác

2. Hướng dẫn sử dụng MAcMap

Đăng ký

Để sử dụng MAcMap, người dùng chỉ cần đăng ký một tài khoản bằng email trên trang web của ITC sau đó có thể đăng nhập và sử dụng tất cả các công cụ nghiên cứu thị trường của ITC, bao gồm Rules of Origin Facilitator (Công cụ tra cứu Quy tắc Xuất xứ), Trade Map (Bản đồ Thương mại), MAcMap (Bản đồ Tiếp cận Thị trường), Investment Map (Bản đồ Đầu tư), Trade Competitiveness Map (Bản đồ Cạnh tranh Thương mại), và Standards Map (Bản đồ Tiêu chuẩn). Thông tin chi tiết về các công cụ trên có thể truy cập tại: https://marketanalysis.intracen.org

Đăng ký tài khoản sử dụng MacMap và các công cụ trên tại: https://mas-admintools.intracen.org/accounts/Registration.aspx

Hướng dẫn sử dụng nhanh

MAcMap bao gồm 6 chuyên mục nội dung, mỗi chuyên mục bao gồm nhiều vấn đề tra cứu. Phần dưới đây sẽ giới thiệu nhanh về nội dung của mỗi chuyên mục để người dùng có một cái nhìn tổng thể về các thông tin có thể tra cứu trên công cụ online này.

Biểu đồ tổng quan các chuyên mục của MAcMAP

Hình 1.

Bảng giới thiệu nội dung và cách sử dụng các Chuyên mục MAcMAP

STT

Chuyên mục

Nội dung

Các vấn đề tra cứu

1

Access

(Tiếp cận)

Cho phép tra cứu đơn giản về thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu thủ tục, tập trung vào một sản phẩm cụ thể và nước cụ thể. 

 • Tìm kiếm thuế quan
 • Tìm kiếm các rào  cản phi thuế quan
 • Tìm kiếm các biện pháp phòng vệ thương mại

2

Compare

(So sánh)

Cho phép so sánh các loại thuế quan và số lượng các biện pháp phi thuế, các FTA có hiệu lực giữa thị trường mục tiêu, quốc gia xuất khẩu và mặt hàng khác nhau. Kết quả sẽ được thể hiện dưới dạng bảng, đồ thị hoặc bản đồ, và có thể tải về dưới định dạng excel

 • So sánh giữa các thị trường mục tiêu khác nhau
 • So sánh giữa các nước xuất khẩu khác nhau
 • So sánh giữa các sản phẩm khác nhau

3

Analyse

(Phân tích)

Cho phép phân tích các hiệp định thương mại tự do, các chương trình thuế quan ưu đãi và các điều kiện tiếp cận thị trường khác

 • Phân tích hiệp định thương mại bao gồm: Thông tin chung, Quy tắc xuất xứ, Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Phân tích ưu đãi thuế quan và chu trình cắt giảm thuế
 • Phân tích đồ thị tiếp cận thị trường theo quốc gia và sản phẩm

4

Download

(Tải dữ liệu)

Cho phép người dùng tải một lượng lớn dữ liệu ở các đinh dạng file khác nhau (Ví dụ Excel và ZIP)

 • Dữ liệu về thuế quan
 • Dữ liệu về các biện pháp phi thuế
 • Dữ liệu thương mại
5

About

(Thông tin chung)

Cho phép người dùng tìm hiểu thêm lý thuyết về thuế quan, phòng vệ thương mại, và yêu cầu thủ tục; đồng thời tiếp cận sơ bộ lượng dữ liệu có sẵn về thương mại quốc tế
 • Dữ liệu có sẵn: về thuế hải quan, hạn ngạch thuế quan, phòng vệ thương mại, yêu cầu thủ tục, dòng chảy thương mại.
 • Thông tin chung: về thuế quan, phòng vệ thương mại, và yêu cầu thủ tục
6

Resources

(Các nguồn thông tin)

Cho phép người dùng tìm hiểu thêm các thuật ngữ về thương mại quốc tế và tiếp cận thị trường, các câu hỏi thường gặp, và hỗ trợ tìm mã HS cho sản phẩm
 • Bảng chú giải
 • Các câu hỏi thường gặp
 • Hỗ trợ tìm mã HS 

 

Ví dụ: Tra cứu thuế quan khi xuất khẩu

Bước 1. Di chuột vào Mục Search ngoài Trang chủ với giao diện như bên dưới.

Hình 2.

Bước 2. Lựa chọn:

 • Exporting country (Nước xuất khẩu): Ví dụ “Viet Nam”
 • Destination country (Nước nhập khẩu): Ví dụ “China” (Trung Quốc).
 • Product (Sản phẩm): Ví dụ “0305630000 – Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption: Fish (excluding offal for human consumptior), salted but not dried or smoked and fish in brine: Anchovies (Engraulis spp.), salted or in brine (but not dried nor smoked), other than edible fish offal”

Sau đó ấn “Search”

Bước 3. Nghiên cứu và phân tích kết quả

Bảng kết quả hiện ra như hình bên dưới,đối với sản phẩm mã HS 0305630000 của Việt Nam, Trung Quốc áp dụng thuế MFN theo WTO là 7%, áp dụng thuế quan ưu đãi theo Hiệp định ACFTA là 0% (có kèm theo văn kiện hiệp định, các cam kết về xuất xứ trong Hiệp định, và Mẫu giấy chứng nhận quy tắc xuất xứ), không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nào, và yêu cầu đáp ứng 92 thủ tục để nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Hình 3.

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI