Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 18/05/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA, trong đó giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật để phì hợp với yêu cầu của Hiệp định.

Xem thêm

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1425/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).

Xem thêm

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Elizabeth Truss đã ký Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) tạo cơ sở để 2 nước tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để ký kết chính thức.

Xem thêm

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định này, tận dụng những cơ hội mà Hiệp định mang đến cũng như giải quyết các thách thức đặt ra. Trung tâm WTO và Hội nhập xin giới thiệu các kế hoạch như dưới đây.

Xem thêm

Ngày ban hành: 09/02/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 190/NQ-CP về việc áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA

Xem thêm