Tin tức

Khởi động đàm phán FTA Việt Nam- Hàn Quốc Ngày 6/8/2012, sau khi hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng phụ trách thương mại Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Bark Tae Ho đã cùng tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam- Hàn Quốc.

Xem thêm