Ấn phẩm - Tài liệu

Đơn vị thực hiện: Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn - Việt

Xem thêm

Thời gian: 09/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển Thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Xem thêm

Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Minh Trang - Học viện Ngoại giao Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Ngày: 12/2016Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội & Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế - Bộ Công thương

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc 8/2018 - VCCI

Xem thêm