FTA Hàn Việt - Hướng dẫn vận dụng thực tế

11/07/2022    742

Đơn vị thực hiện: Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn - Việt

FTA Hàn Việt - Hướng dẫn vận dụng thực tế được tổng hợp và biên soạn bởi Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn - Việt nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về quá trình và các bước vận dụng FTA Hàn - Việt, cung cấp kiến thức và giải đáp cho doanh nghiệp về ưu đãi thuế quan và tiêu chuẩn xuất xứ FTA Hàn - Việt. Nội dung của cuốn Sổ tay này bao gồm những nội dung sau:

I. Khái quát FTA Hàn - Việt

II. Ưu đãi thuế quan FTA Hàn - Việt

III. Tiêu chuẩn xuất xử hàng hóa FTA Hàn - Việt

IV. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa FTA Hàn - Việt

V. Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn - Việt KOTRA

Bản mềm ấn phẩm được đính kèm dưới đây: