Tin tức

Việc nâng cấp AANZFTA được kỳ vọng tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, tích hợp MSMEs vào chuỗi giá trị toàn cầu, kích thích áp dụng thương mại điện tử.

Xem thêm

Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) được nâng cấp giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Australia và New Zealand sẽ đem lại những lợi ích hữu hình cho các doanh nghiệp.

Xem thêm

Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand đã được ký kết.

Xem thêm

Tính đến nay, New Zealand có 39 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 209,75 triệu USD, trong khi Việt Nam có 11 dự án đầu tư tại New Zealand.

Xem thêm

Mối quan hệ xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có thể nói gọn trong hai chữ “bổ trợ”, khi nhiều mặt hàng New Zealand cần là những mặt hàng Việt Nam có khả năng cung ứng và ngược lại.

Xem thêm

Vụ trưởng Đàm phán ASEAN thuộc Bộ Thương mại Indonesia cho biết hiệp định được nâng cấp tạo thuận lợi hơn cho giới kinh doanh trong việc khai thác thị trường ASEAN, Australia và New Zealand.

Xem thêm

ASEAN, Australia và New Zealand đã hoàn tất đàm phán để nâng cấp FTA là Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand nhằm hiện đại hóa hiệp định.

Xem thêm

Ngày 13/11, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41, ASEAN-Australia-New Zealand tuyên bố hoàn tất cơ bản đàm phán nâng cấp Hiệp định AANZFTA.

Xem thêm

Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu xây dựng Nghị định biểu thuế ưu đãi để thực thi hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2022-2022 đối với hàng loạt dòng thuế về 0% theo lộ trình...

Xem thêm

Hiệp định AANZFTA nâng cấp được kỳ vọng sẽ đảm bảo sự điều chỉnh phù hợp theo những thay đổi về địa chính trị và môi trường thế giới, giúp các quốc gia thành viên tận dụng được những lợi thế mới.

Xem thêm