Thông tư của ngân hàng nhà nước về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 22/2006/NĐ-CP

24/12/2009    275

Thông tư của ngân hàng nhà nước số 03/2007/TT-NHNN ngày 5 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.