Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

25/05/2012    225

Năm 2011, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của VCCI được thực hiện trong khuôn khổ Trung tâm WTO (đươc thành lập năm 2010, với mục tiêu hệ thống hóa các hoạt động hỗ trợ hội nhập của VCCI vào một đầu mối chung để thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động này). Hoạt động của Trung tâm WTO được thực hiện trên 03 mảng cơ bản:
-    Vận động chính sách thương mại quốc tế: VCCI đóng vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ về vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các đàm phán mở cửa thương mại; 
-    Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại: Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế;
-    Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập: Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của VCCI


1.    Hoạt động vận động chính sách thương mại quốc tế
Đây là nhóm hoạt động trọng điểm nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết quốc tế với vai trò đầu mối của VCCI. Đây cũng là nhóm hoạt động có hiệu quả cao trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động, bền vững. VCCI đã thành lập Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế với Ban Thư ký đặt tại Trung tâm WTO của Ban Pháp chế để chủ trì thực hiện các hoạt động liên quan.
Trong năm 2011, Ủy ban đã thực hiện 02 đợt vận động chính sách lớn liên quan đến Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
Bên cạnh các chiến dịch vận động lớn, VCCI cũng tích cực thực hiện những hoạt động tham vấn, vận động chính sách ở quy mô hạn chế hơn, dưới các hình thức khác nhau (nghiên cứu, phản biện, tham gia ý kiến, tham gia làm thành viên Nhóm chuyên gia kỹ thuật…) về các FTA khác như FTA VIệt Nam – Hàn Quốc, Hiệp định hợp tác hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ, Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại (TF)….


2.    Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội về các biện pháp phòng vệ thương mại
2.1.    Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến phòng vệ thương mại 
Nhóm hoạt động này được thực hiện với đầu mối là Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại (TRC), được thành lập năm 2008 và được chuyển thành một bộ phận của Trung tâm WTO trong năm 2011.
Trong năm 2011, Hội đồng TRC (thông qua Ban thư ký đặt tại Trung tâm WTO) đã thực hiện 6 gói hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội
2.2.    Cổng thông tin về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (phòng vệ thương mại) : www.chongbanphagia.vn  và www.antidumping.vn
Đây là website đã được dựng và hoạt động từ năm 2008. Trung tâm tiếp quản và tiếp tục duy trì hiệu quả của website. Hiện nay website là đầu mối thông tin lớn nhất về vấn đề này tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan Nhà nước đánh giá cao. Tính đến tháng 12/2011, trang tiếng Việt đã đạt gần 4 triệu lượt truy cập, trang tiếng Anh là trên 900.000 lượt.


3.    Nhóm cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ về hội nhập khác 
3.1.     Các hoạt động hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm WTO
2011 là năm đầu tiên các hoạt động hội nhập đươc thực hiện trong khuôn khổ Trung tâm WTO. Vì vậy, một số hoạt động về tổ chức, cơ chế với Trung tâm WTO đã được thực hiện như:
-    Xây dựng Điều lệ Trung tâm
-    Thiết lập ban thư ký
-    Xây dựng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước.
3.2.    Cổng thông tin về WTO và hội nhập: www.trungtamwto.vn và www.wtocenter.vn
Đây là giao diện giữa Trung tâm WTO với các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Cổng thông tin cung cấp tất cả các thông tin cập nhật về pháp luật, thực tiễn, bài học kinh nghiệm, nghiên cứu vụ việc… liên quan đến WTO và các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam có liên quan, đồng thời là diễn đàn và điểm tư vấn cho doanh nghiệp về vấn đề này. Cho đến nay Cổng thông tin này được đánh giá là một trong các website có nội dung phong phú nhất về WTO và các vấn đề hội nhập. Đặc biệt Cổng duy trì cùng lúc 2 versions (tiếng Anh và tiếng Việt), phục vụ các đối tượng doanh nghiệp nội địa và FDI. Tuy mới dựng và chạy từ năm 2010, đến nay đã có khoảng 950.000 lượt truy cập trang tiếng Việt và 660.000 lượt truy cập trang tiếng Anh.
3.3.     Xuất bản
-    Biên soạn, Thiết kế, Xuất bản, Phát hành 04 Bản tin quý “Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại quốc tế”
-    Biên soạn, Thiết kế, Xuất bản 12 Bản tin “Các vụ kiện thương mại quốc tế” hàng tháng
-    Biên soạn và hoàn thành sách “Cẩm nang vận động Chính sách Thương mại Quốc tế”
-    Biên soạn, Thiết kế, Xuất bản và Phát hành Kiến nghị Chính sách “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (FTA Việt Nam – EU)”
-    Cập nhật nội dung và in ấn, phát hành lần 2 các cuốn Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp tại Hoa Kỳ, và Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp tại EU
3.4.     Hội thảo – Đào tạo
-    10-11/3/2011: Hội thảo "Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: Cơ hội và Thách thức nào cho Việt Nam?" tại Hà Nội và TP HCM với khoảng 400 đại biểu tham dự.
-    14/7/2011: Hội thảo "Chống bán phá giá - Chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu vào EU: Những diễn tiến mới - Tác động và Ảnh hưởng" tại Hà Nội với khoảng 120 đại biểu tham dự
-    17/10/2011: Khóa tập huấn "Hướng dẫn Khai thác Thông tin từ Bản đồ Thương mại ITC" tại Hà Nội với 30 học viên.
-    7-11/11/2011: Khóa đào tạo "Quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn: Làm thế nào để bảo vệ và thực thi hiệu quả" tại Hà Nội với 37 học viên.
-    23/12/2011: Phiên họp 4 - Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế tại Hà Nội với gần 30 thành viên Ủy ban và 20 khách mời.
3.5.     Tư vấn
Ban Thư ký Trung tâm WTO đã thực hiện hàng trăm lượt tư vấn trực tiếp hàng ngày qua điện thoại và email cho các Hiệp hội, doanh nghiệp về các vấn đề hội nhập khác nhau.