Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

25/05/2013    210

Năm 2012, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO được thực hiện trên 03 mảng cơ bản sau:

  • Vận động chính sách thương mại quốc tế: VCCI đóng vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ về vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các đàm phán mở cửa thương mại. Trong năm 2012, năm đầu tiên thực hiện Quyết định 06/2012 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong các thỏa thuận thương mại quốc tế trong đó VCCI được giao làm đầu mối, Trung tâm WTO đã tiến nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06 và Hướng dẫn hiệp hội xây dựng chiến lược phát triển ngành cùng hàng loạt các hoạt động vận động chính sách khác; tiến hành thực hiện 04 chiến dịch vận động chính sách lớn về phương án Đàm phán các vấn đề Sở hữu trí tuệ, Lao động, Đầu tư và Quy tắc xuất xứ trong Đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trung tâm cũng tham gia góp ý đối với hàng chục Văn bản pháp luật/Đề án/Chương trình về các vấn đề khác nhau trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nhằm bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại: Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài. Trong năm 2012, Trung tâm WTO đã thực hiện 10 gói hỗ trợ (thông tin, tư vấn pháp lý) cho các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài.
  • Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập: Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của VCCI. Trang web của Trung tâm WTO, đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp (www.chongbanphagia.vn/www.antidumping.vn và www.trungtamwto.vn/www.wtocenter.vn) đã có tổng cộng 11,3 triệu lượt truy cập, với trung bình 20 tin bài được đăng mới mỗi ngày; 04 hội thảo về các chủ đề hội nhập nóng đã được tổ chức với khoảng 500 lượt đại biểu tham dự, hàng trăm tin bài báo chí; 18 bản tin và ấn phẩm về hội nhập phục vụ doanh nghiệp đã được phát hành; thực hiện hàng trăm lượt tư vấn qua điện thoại, email….