Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

25/05/2015    306

Năm 2014, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được thực hiện trên 03 mảng cơ bản sau:

  1. Vận động chính sách thương mại quốc tế

(Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế - INTAC):

Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn và đề xuất ý kiến với Chính phủ về các vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các đàm phán mở cửa thị trường theo Quyết định 06/2012 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2014, Trung tâm WTO và Hội nhập-VCCI (thông qua Ủy ban Tư vấn chính sách thương mại quốc tế - INTAC) tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia với 03 khuyến nghị lớn phương án đàm phán về VPA/FLEGT và Hiệp định thuận lợi hóa thương mại WTO, Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng của WTO (ITA2), cập nhật thông tin thường xuyên về TPP, EVFTA....; tổ chức và phối hợp tổ chức gần 20 hội thảo/lớp học và thực hiện trên 30 nghiên cứu, báo cáo, góp ý/kiến nghị về các chính sách hội nhập quan trọng khác của Việt Nam.

  1. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại

(Hội đồng Phòng vệ thương mại – TRC):

Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài. Trong năm 2014, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện 09 gói hỗ trợ (thông tin, tư vấn pháp lý) cho các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài và các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu tại thị trường Việt Nam.

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI đã phối hợp với hệ thống chi nhánh, văn phòng đại diện VCCI tổ chức 08 hội thảo phổ biến, tuyên truyền về các vấn đề phòng vệ thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

  1. Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập

Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của Trung tâm WTO và Hội nhập, được thực hiện tổng lực qua nhiều hình thức thông tin. 04 Trang web của Trung tâm WTO và Hội nhập, đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp (www.chongbanphagia.vn (Tiếng Việt)/www.antidumping.vn (Tiếng Anh) và www.trungtamwto.vn (Tiếng Việt)/www.wtocenter.vn (Tiếng Anh) đã có tổng cộng gần 24 triệu lượt truy cập, với trung bình 20 tin bài được đăng mới mỗi ngày; 08 bản tin hội nhập phục vụ doanh nghiệp đã được phát hành; thực hiện hàng trăm lượt tư vấn doanh nghiệp, hiệp hội qua điện thoại, email….