Báo cáo Rà soát Pháp luật Việt Nam về Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với các cam kết của EVFTA về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại

04/04/2017    467

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) đã hoàn tất đàm phán vào 02/12/2015 và hiện đang trong quá trình rà soát pháp lý chuẩn bị ký kết chính thức. EVFTA bao gồm nhiều cam kết phản ánh các tiêu chuẩn và xu hướng thế giới, trong đó có vấn đề về hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Trong khi pháp luật hải quan Việt Nam cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu tương ứng của EVFTA, các quy trình, thủ tục quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn rất nhiều bất cập. Do đó, việc rà soát hiện trạng pháp luật với các cam kết EVFTA về vấn đề này không chỉ cần thiết để chuẩn bị cho việc thực thi EVFTA mà còn là nhân tố quan trọng thúc đẩy cải cách thủ tục xuất nhập khẩu nói riêng và cải cách thể chế kinh tế nói chung  hiện nay.

Đây cũng là mục tiêu của chuỗi 09 Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP và EVFTA trong các lĩnh vực thể chế quan trọng (bao gồm Minh Bạch, Đầu tư, Mua sắm công, Sở hữu trí tuệ, Mở cửa thị trường dịch vụ, Hải quan và tạo thuận lợi thương mại) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.

Hy vọng rằng các Báo cáo Rà soát này sẽ là nguồn thông tin bổ trợ hữu ích cho quá trình rà soát pháp luật thực thi EVFTA của Chính phủ và là nguồn tham khảo có ý nghĩa để giúp các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình phê duyệt EVFTA cũng như chỉ đạo, triển khai, kiểm soát quá trình thực thi EVFTA.

Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc dưới đây Báo cáo Rà soát Pháp luật Việt Nam về Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại thuộc chuỗi 09 báo cáo kể trên.