Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại

03/04/2017    604

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) đã chính thức được hai Bên tuyên bố hoàn tất đàm phán đầu tháng 12/2015 và được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thể chế pháp luật và kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Nhằm xác định các nội dung khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và cam kết trong EVFTA về mọi lĩnh vực và từ đó có sửa đổi, điều chỉnh pháp luật Việt Nam sao cho phù hợp với các cam kết, việc tiến hành các rà soát là vô cùng cần thiết.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh và Bắc Ai len tại Việt Nam, đã tiến hành thực hiện chuỗi Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA trong 05 lĩnh vực quan trọng (bao gồm Hải quan và tạo thuận lợi thương mại, Đầu tư, Mua sắm công, Sở hữu trí tuệ, Minh bạch).

Hy vọng rằng các Báo cáo Rà soát này sẽ là nguồn thông tin bổ trợ hữu ích cho quá trình rà soát pháp luật thực thi EVFTA của Chính phủ và là nguồn tham khảo có ý nghĩa để giúp các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình phê duyệt EVFTA cũng như chỉ đạo, triển khai, kiểm soát quá trình thực thi EVFTA.

Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc dưới đây Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại thuộc chuỗi 05 báo cáo kể trên.