Ấn phẩm - “Các rào cản vô hình đối với thương mại - Làm thế nào các doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm đối phó các biện pháp phi thuế quan”

11/01/2016    392

ITC, Số MAR-15-326.E, 30/06/2015

Giới thiệu:

ITC khởi xướng một loạt các cuộc điều tra NTMs về việc các nhà xuất khẩu và nhập khẩu ở các nước đang phát triển có nhận thức được vấn đề một cách có hệ thống và nghiêm ngặt. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu được khảo sát trong một phương pháp hai bước: Cuộc phỏng vấn qua điện thoại xác định các công ty bị ảnh hưởng và sau đó được khảo sát trực tiếp. Tài liệu này tóm tắt kết quả thu được từ các cuộc điều tra kinh doanh được thực hiện tại 23 quốc gia. ITC đã tiến hành tại các khu vực đang phát triển đa dạng như tiểu vùng Sahara châu Phi, Trung Đông và Bắc Phi, châu Á và Nam Mỹ. Nghiên cứu này tập trung vào các rào cản đối với xuất khẩu và không đưa ra những trở ngại của các nhà nhập khẩu trong những quốc gia được khảo sát.

Mục tiêu chính của cuộc điều tra ITC NTM là cung cấp thông tin cho việc thiết kế chính sách thương mại đáp ứng nhu cầu ngành kinh doanh. Điều này lý giải cho cách tiếp cận hai bước, bắt nguồn từ thành kiến ​​đối với việc xác định các NTMs nặng nề. Quan trọng hơn, mục đích của khảo sát NTM ITC là để phân tích các vấn đề của công ty một cách chi tiết. Số liệu điều tra được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu quốc gia cùng các thông tin quan trọng về sản phẩm, đối tác, NTMs và những trở ngại về thủ tục liên quan được mã hoá cho các mục đích của phân tích. Tất cả các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được kết hợp trong một bộ dữ liệu toàn cầu được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu này.

Chương đầu tiên mô tả các phương pháp khảo sát NTM. Chương thứ hai giải thích việc xây dựng các cơ sở dữ liệu. Chương thứ ba trình bày một bản chụp của kết quả và chương cuối cùng ra các kết luận và nhấn mạnh đề tài nghiên cứu tiềm năng trong tương lai.

Tải tài liệu tại đây