Ấn phẩm - “SMEs và Hiệp định của WTO về tạo thuận lợi cho thương mại”

08/01/2016    233

ITC, Số TFPB-15-343.E, 01/12/2015

Giới thiệu:

Đây là hướng dẫn tập huấn Hiệp định WTO về thương mại thuận lợi, được viết để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ các biện pháp kỹ thuật của Hiệp định mới này và những cơ hội cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu hoặc những người khác tham gia vào thương mại quốc tế trong việc giảm sự chậm trễ và chi phí trong việc di chuyển hàng hóa qua biên giới tốt hơn.

Trong các chương là lời giải thích đơn giản của mỗi biện pháp của Hiệp định, bao gồm các yếu tố chính hoặc quan trọng của các biện pháp; những lợi ích dự định, từ một quan điểm kinh doanh; và một phác thảo các bước thực tế mà doanh nghiệp có thể đi qua để tận dụng lợi thế của các biện pháp. Vì đây là một bản hướng dẫn đào tạo nên tài liệu bao gồm các bài tập thực tế để kiểm tra kiến ​​thức cũng như các câu hỏi đề nghị cho thảo luận nhóm được dự định để làm nổi bật một số tùy chọn thực hiện chính và các vấn đề liên quan đến các biện pháp cụ thể từ điểm nhìn của khu vực tư nhân.

Hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại WTO (TFA) có chứa hơn 36 biện pháp kỹ thuật. Tài liệu đã phân loại các biện pháp này vào sáu chủ đề, mỗi trong số đó được đặt trong một phần riêng biệt. Bạn sẽ tìm thấy các chương trình đào tạo được tổ chức theo các chủ đề sau:

Tiếp cận tốt hơn với các thông tin thương mại (Chương 2)

Tiếp cận thị trường nhanh hơn, đơn giản hơn và rẻ hơn (Chương 3)

Công bằng trong việc giải quyết các tranh chấp hải quan (Chương 4)

Thủ tục nhập khẩu miễn thuế (Chương 5)

Các biện pháp để bảo vệ hàng hóa (Chương 6)

Hải quan và các cơ quan kiểm soát biên giới và quản lý (Chương 7)

Tải tài liệu tại đây