Ấn phẩm - “Các biện pháp vệ sinh dịch tễ: Đảm bảo giao dịch an toàn và loại bỏ những hạn chế không cần thiết”

08/01/2016    541

WTO, 2015

Giới thiệu:

Để đảm bảo rằng giao dịch thực phẩm được an toàn và sâu bệnh động thực vật hoặc các bệnh không lây lan qua thương mại, hạn chế nhập khẩu đôi khi được áp dụng. Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) tìm cách cân bằng giữa quyền của các thành viên WTO để bảo vệ sức khỏe và sự cần thiết để cho phép việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới quốc tế. Hiệp định công nhận quyền áp dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe động thực vật của các thành viên WTO trong khi đảm bảo các biện pháp này không được áp dụng một cách không cần thiết cho mục đích bảo hộ.

Hiệp định SPS khuyến khích các thành viên WTO căn cứ các quy định của họ trên các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn được phát triển bởi ba cơ quan chuyên gia quốc tế có liên quan, cụ thể là Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm (đối với an toàn thực phẩm), Công ước Quốc tế Bảo vệ thực vật (đối với sức khỏe cây trồng) và Tổ chức Thú y Thế giới (đối với sức khỏe động vật và các bệnh lây từ động vật sang người). Các thành viên WTO, những người muốn áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt hơn phải có khả năng để chứng minh các biện pháp này dựa trên một đánh giá khoa học về rủi ro sức khỏe.

Quy định quan trọng khác

Hiệp định SPS thừa nhận rằng:

 

  • các quá trình, phương thức sản xuất khác có thể dẫn đến sản phẩm kém an toàn
  • các biện pháp hạn chế thương mại ít nhất nên được sử dụng để đạt được mức mong muốn bảo vệ sức khoẻ
  • cần có sự thống nhất về mức độ bảo vệ sức khỏe đối mặt với những rủi ro tương đương
  • các khu vực khác nhau trong phạm vi một quốc gia có thể tạo ra mức độ khác nhau của dịch bệnh từ động thực vật hoặc bệnh tật.

 

Tải tài liệu tại đây