Ấn phẩm - “Các Hiệp định của WTO: Nông nghiệp”

07/01/2016    356

WTO, số ISBN 9789287040220, tháng 10/2015

Giới thiệu:

Hiệp định WTO về Nông nghiệp có hiệu lực từ khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra đời vào ngày 01 tháng 1 năm 1995. Mục tiêu chính của nó là cải cách thương mại nông nghiệp để gần gũi hơn với điều kiện thị trường cạnh tranh – đồng thời để phục vụ các mục tiêu khác.

Các bước đầu tiên trong cải cách đã được thực hiện. Các nước phát triển cải cách theo từng giai đoạn trong hơn sáu năm từ 1995 đến 2000, các nước đang phát triển (khác với các nước kém phát triển không phải cắt giảm thuế quan và trợ cấp) thì mất 10 năm, từ 1995 đến 2004. Các giới hạn mới về thuế quan thấp hơn, hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu đều được quy định cụ thể hơn. Một số quốc gia đàm phán để gia nhập WTO sau năm 1995 thực hiện cải cách của họ sau khi tham gia, và một số thành viên gần đây vẫn đang làm như vậy. Những cuộc đàm phán mới từ năm 2000, nay là một phần của vòng đàm phán Doha, nhằm mục đích để làm giảm hơn nữa thuế quan và trợ cấp.

Các sản phẩm "nông nghiệp" được bao phủ bởi Hiệp định này là ví dụ. Chúng bao gồm thực phẩm và đồ uống chế biến nhưng loại trừ lâm, thủy sản.

Ấn bản này giải thích Hiệp định như là một phần của điều ước quốc tế WTO đã ký tại Marrakesh, Morocco vào ngày 15 tháng 4 năm 1994 vào cuối của Vòng đàm phán Uruguay 1986-1994 về đàm phán thương mại đa phương. Các tài liệu này cập nhật thoả thuận từ hệ thống giao dịch được quản lý trước đây của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT, trong đó giao dịch với hàng hóa và được gọi là GATT 1994), mở rộng phạm vi đến cả dịch vụ và sở hữu trí tuệ, và tạo ra WTO. Hiệp định Nông nghiệp là kết quả mới của các cuộc đàm phán. Một ấn phẩm riêng biệt, SPS, quy định các giao dịch liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khỏe động thực vật.

Tải tài liệu tại đây