Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia/New Zealand (AANZFTA)

13/09/2017    10158

Ngày 27/2/2009, ASEAN và Australia, NewZeland đã ký Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA). Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Đây là thỏa thuận thương mại toàn diện nhất mà ASEAN tham gia từ trước đến nay, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa và dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

Đây cũng là thỏa thuận liên khu vực đầu tiên của ASEAN, và là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Australia và New Zealand cùng tham gia đàm phán. 

Hiệp định AANZFTA:

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)

Phụ lục I - Biểu cam kết thuế quan

Quy định chung

Australia 

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

New Zealand

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo AANZFTA

Phụ lục 2 - Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng

Phụ lục 3 – Biểu cam kết về các ngành dịch vụ

Australia

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

New Zealand

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Phụ lục 4 – Biểu cam kết về di chuyển thể nhân

Australia

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

New Zealand

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Hiệp định thi hành Chương trình Hợp tác Kinh tế ASEAN - Australia - New Zealand theo quy định của Chương 12 (về Hợp tác Kinh tế) của Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand

Giải thích Điều 1 của Chương 2 (về thương mại Hàng hóa) của Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand

Nghị định thư sửa đổi đầu tiên (2014)

Nghị định thư sửa đổi thứ hai (2023)

Các văn bản khác:

Biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác phát triển giữa ASEAN và Australia (AADCP) III

Chương trình hành động để thực thi Tuyên bố chung của ASEAN và Australia

Tổng quan ASEAN - Australia