Báo cáo: Đánh giá một năm thực hiện EVFTA - Tác động đến kinh tế Việt Nam và sự thay đổi chính sách

31/12/2021    182

Thời gian: 12/2021 

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được ký kết trên tinh thần hợp tác toàn diện, cân bằng lợi ích giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Đây là một trong những FTA thế hệ mới kỳ vọng mang lại lợi ích chiến lược cho Việt Nam thông qua sự phát triển quan hệ thương mại-đầu tư với một trong những đối tác lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam.

Nhìn lại 01 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, tăng trưởng nhập khẩu nhanh hơn xuất khẩu cho thấy dấu hiệu của sự thay đồi trong mô hình thương mại giữ Việt Nam và EU theo hướng thặng dư thương mại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên chưa thể khẳng định việc giảm thặng du thương mại có phải xu thế thực tế hay không. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có những giải pháp chính sách mạnh mẽ và chủ động hơn, để có thể xây dựng được năng lực sản xuất và xuất khẩi ở cấp cao hơn theo hướng ưu tiên giá trị gia tăng và công nghệ cao. 

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: