EVFTA và quan hệ kinh tế Việt Nam - Tây Ban Nha

28/09/2022    189

Người thực hiện: Ths.Đinh Thị Ngọc Linh

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam - Tây Ban Nha thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược” vào tháng 12/2009 và Tây Ban Nha cũng là quốc gia châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết quan hệ này. Với việc khai thác hiệu quả lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha được dự báo sẽ có triển vọng sáng từ cuối năm 2021, khi Tây Ban Nha hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: