Quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển trong bối cảnh thực hiện EVFTA

28/09/2022    159

Người thực hiện: ThS.Hồ Thị Thu Huyền

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Trong nhiều năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển phát triển tương đối ổn định cả về tốc độ tăng trưởng lẫn chủng loại hàng hóa. Với việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được kí kết vào ngày 30/6/2019, và có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển hiện nay trong thương mại - đầu tư là rất lớn.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: