EVFTA và triển vọng quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan

28/09/2022    65

Người thực hiện: ThS.Trịnh Thị Hiền

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Ba Lan là một thị trường nhiều tiềm năng trong EU và quốc gia này hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại Đông Âu. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 ngoài Liên minh châu Âu (EU) của Ba Lan. Với sự hỗ trợ của Hiệp định EVFTA- Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan đã phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong thời gian gần đây. Bài viết phân tích thực trạng, triển vọng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan trong bối cảnh thực thi EVFTA.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: