Tác động của hiệp định EVFTA đối với quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc

28/09/2022    126

Người thực hiện: TS.Luật gia.Lê Hoàng Anh Tuấn

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Cộng hòa (CH) Séc là một trong những đối tác truyền thống lâu đời của Việt Nam, vì thế mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đã được thiết lập từ trước khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế CH Séc, EVFTA sẽ mang lại cơ hội lớn để Việt Nam và CH Séc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại song phương. Đồng thời, EVFFTA giúp các doanh nghiệp của CH Séc, với tư cách là một thành viên của EU, tận dụng tốt hơn cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và CH Séc trong những năm trước và sau khi có EVFTA để bước đầu tìm hiểu sự tác động của EVFTA đối với quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.  Hướng nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn dưới tác động của EVFTA, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại hiệu quả hơn giữa Việt Nam và các đối tác thành viên trong tổ chức EU.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: