Giới thiệu sách "Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Cà phê"

01/04/2022    1335

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ - Bộ Công Thương

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), trị giá nhập khẩu cà phê toàn thế giới trong giai đoạn năm 2015 – 2020 đạt trung bình 30,9 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 0,1%/năm. Trong đó, Liên minh châu Âu (EU) là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất, chiếm 47,9% tổng trị giá nhập khẩu cà phê trên toàn thế giới.

Bản mềm của sách được đính kèm dưới đây: