Giới thiệu sách "Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Gỗ và Sản phẩm gỗ"

01/04/2022    331

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ - Bộ Công Thương

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên toàn thế giới trong giai đoạn năm 2015 – 2020 đạt trung bình 64 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 2%/năm. Trong đó, Liên minh châu Âu (EU) là thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 2 sau Mỹ, chiếm tỷ trọng 32,3% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên toàn thế giới, tăng so với mức 28,7% năm 2015

Bản mềm của sách được đính kèm dưới đây: