Giới thiệu sách "Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Hạt điều"

01/04/2022    742

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ - Bộ Công Thương

Hạt điều là một trong những món ăn nhẹ phổ biến và ngày càng được thị trường ưa chuộng nhờ lợi ích đối với sức khỏe con người. Nhu cầu tiêu thụ tăng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hạt điều trở thành một trong số sản phẩm được tiêu thụ mạnh nhờ tác dụng đối với sức khỏe, sự tiện lợi và thời gian bảo quản lâu dài.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), thế giới xuất khẩu hạt điều giai đoạn 2015 – 2020 tăng trưởng bình quân 2,0%/năm, từ 5,96 tỷ USD năm 2015 tăng lên 6,31 tỷ USD năm 2020. Về nhập khẩu, giai đoạn 2015 – 2020, thế giới nhập khẩu hạt điều tăng trưởng bình quân 3,54%/năm, từ 5,94 tỷ USD năm 2015 tăng lên 7,22 tỷ USD năm 2020. Liên minh châu Âu (EU) là thị trường nhập khẩu hạt điều hàng đầu thế giới, chiếm thị phần 18,73% trong tổng giá trị nhập khẩu toàn cầu.

Bản mềm của sách được đính kèm dưới đây: