Giới thiệu sách "Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Nhựa và sản phẩm nhựa"

01/04/2022    254

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ - Bộ Công Thương

Theo Hiệp hội Nhựa châu Âu (PlasticsEurope), sản lượng nhựa toàn cầu năm 2020 giảm 0,3% so với năm 2019 xuống còn 367 triệu tấn, chủ yếu do tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế toàn cầu. Tại châu Âu, sản lượng nhựa giảm 5,1%, đạt 55 triệu tấn năm 2020.

Sản lượng nhựa của Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ chiếm 15% sản lượng nhựa toàn thế giới, giảm so với mức 21% năm 2010. Xét về tiêu thụ, lượng nhựa sử dụng trong ngành sản xuất ô tô giảm mạnh 18% tại châu Âu trong năm 2020.

Bản mềm của sách được đính kèm dưới đây: