Giới thiệu sách "Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Thủy sản"

01/04/2022    665

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ - Bộ Công Thương

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), trị giá nhập khẩu thủy sản toàn thế giới trong giai đoạn năm 2016 – 2020 đạt trung bình 49 tỷ
USD/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,25%/năm. Trong đó, Liên minh châu Âu (EU) là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất, chiếm khoảng 34,5% tổng trị giá nhập khẩu thủy sản trên toàn thế giới.

Theo Cơ quan Quan sát thị trường thủy sản châu Âu (EUMOFA), tổng lượng tiêu thụ thủy sản tại EU lên tới 12,77 triệu tấn/năm. Năm 2020 mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người ở EU vào khoảng 24,3 kg/người/năm, cao hơn mức tiêu thụ thủy sản bình quân của thế giới (22,3kg/người/năm); 3/4 trong số đó là các loài đánh bắt tự nhiên. Đa phần người dân EU đều ăn cá hoặc thủy sản ít nhất 1 lần/tuần

Bản mềm của sách được đính kèm dưới đây: