Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang EU và Anh

29/03/2022    1045

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt với nhiều vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ nước ngoài, đặc biệt là các nước đối tác đã tham gia ký kết FTA với Việt Nam. Năm 2020, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA đã được ký kết và đi vào thực thi.

Với việc đi vào thực hiện hai Hiệp định này, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị, hướng dẫn về lĩnh vực phòng vệ thương mại để có ứng phó phù hợp trong trường hợp bị các nước thành viên của Hiệp định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng một cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại do EU, Vương quốc Anh và Bắc ai-len điều tra áp dụng với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là rất cần thiết.

Đánh giá được sự cần thiết phải trang bị các thông tin cần thiết để các doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó hiệu quả với các vụ việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của các thị trường đối tác có liên quan, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng ấn phẩm điện tử: Cẩm nang phòng vệ thương mại dành cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len

Bản mềm Cẩm nang được đính kèm dưới đây