Sự kiện

Hội thảo: Thương mại điện tử trong UKVFTA – Chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh

12/01/2022    936

Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA), Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức: 

Hội thảo
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA
CHÌA KHÓA THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH

Thời gian:    14h00 thứ Ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Hình thức:    Trực tuyến

Hội thảo sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết về các cam kết của Việt Nam và Anh trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA; giới thiệu về mạng lưới hợp tác kỹ thuật số giữa Anh và các nước trong khu vực; cập nhật về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Anh; cũng như thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia từ Bộ Công Thương, đại diện Bộ Thương mại Anh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Đầu mối liên hệ:

Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương
Email: wto_mtpd@moit.gov.vn

Thông tin chi tiết: https://fta.moit.gov.vn/index.php?r=site%2Fdetail&id=446

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: