Sự kiện

Sự kiện

Thời gian: 8:30 – 11:30 Thứ Sáu ngày 08/10/2021 Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh Nghệ An

Xem thêm

Thời gian: 10:00 - 12:00 Thứ Sáu ngày 10/09/2021 Đơn vị tổ chức: Đại sứ quán Thái Lan và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc (IPCN), Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Thời gian: 9h00 – 11h00 Thứ Năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Xem thêm

Thời gian: 9h00 – 11h30 sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 06 năm 2021. Đơn vị tổ chức: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA).

Xem thêm

Thời gian: 8h00-11h30 sáng Thứ Tư ngày 07 tháng 04 năm 2021 Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)

Xem thêm

Thời gian: 8g00-11g30 sáng Thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)

Xem thêm

Thời gian: 13:00 – 17:00, Chiều thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021 Địa điểm: Hội trường 2, Tầng 7 Trụ sở VCCI (Tòa phía ngoài), Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Xem thêm

Thời gian: 8.00 - 11.30 Thứ Ba ngày 23 tháng 03 năm 2021 Địa điểm: Phòng Sông Hồng, Khách sạn Sheraton, Số 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Xem thêm

Thời gian: 8.15 - 11.30 Thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Xem thêm