Chuyên san EVFTA với thương mại Việt Nam – Chuyên ngành Đồ gỗ & Thủ công mỹ nghệ Quý III/2021

29/12/2021    487

Thời gian: Quý III/2021 

Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Chuyên san EVFTA với Thương mại Việt Nam số quý III/2021 đánh giá tác động đối với nhóm hàng Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ, nhóm hàng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực sau khi EVFTA có hiệu lực, và thực tế, xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường EU đã phục hồi rõ rệt trong 3 quý đầu năm 2021, bất chấp dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cục Xuất nhập khẩu đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại xây dựng và ban hành Chuyên san EVFTA với Thương mại Việt Nam, số thứ ba, Quý III năm 2021 về Ngành hàng Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ.

Chuyên san EVFTA với Thương mại Việt Nam được xây dựng với mục tiêu đánh giá tình hình thực thi, kết quả tận dụng EVFTA đối với thương mại Việt Nam. Chuyên san ban hành mỗi quý sẽ đánh giá tác động của EVFTA đối với từng ngành hàng xuất khẩu trọng điểm. 

Chuyên san EVFTA với Thương mại Việt Nam số quý III/2021 đánh giá tác động đối với nhóm hàng Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ, nhóm hàng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực sau khi EVFTA có hiệu lực, và thực tế, xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường EU đã phục hồi rõ rệt trong 3 quý đầu năm 2021, bất chấp dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hơn 01 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, cả cơ cấu mặt hàng và thị trường xuất khẩu Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ đều có sự chuyển dịch tích cực. EVFTA cũng được coi là “bước đệm” quan trọng trong việc mở rộng và thúc đẩy xuất khẩu ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tại thị trường EU trong những năm tiếp theo.

Trong những tháng cuối năm 2021, nhu cầu tiêu thụ tại EU đang có xu hướng hồi phục trở lại cộng với những ưu đãi đặc biệt về thuế quan từ EVFTA sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các sản phẩm đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tăng thêm tính cạnh tranh tại thị trường EU. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu tâm đến nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, các yếu tố liên quan đến môi trường, sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt thiết kế mẫu mã để tăng tỷ lệ thành công cho những đơn hàng xuất khẩu vào thị trường “khó tính” này. 

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn) 

Bản mềm chuyên san được đính kèm dưới đây: