Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang Vương quốc Anh 4 tháng đầu năm 2021

29/06/2021    330

Thời gian: 2021

Theo số liệu Bộ Công Thương tổng hợp, trong tháng 1/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 657,35 triệu USD, tăng 78,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt hơn 598 triệu USD, tăng mạnh 84,61% so với tháng 1/2020. Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang thị trường bạn, với mức thặng dư trong tháng 1 ghi nhận đạt hơn 598 triệu USD (tăng hơn 113% so với cùng kỳ năm 2020).

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh tháng 2 năm 2021 đạt 329,8 triệu USD, giảm khá mạnh 44,85% so tháng trước và 22,74% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng của kỳ Tết Nguyên Đán rơi vào cả tháng 2 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 3/2021, xuất khẩu sang Vương quốc Anh chỉ chiếm tỷ trọng 1,83% tương đương 541,43 triệu USD, tăng mạnh 64,17% so với tháng trước và tăng 2,56% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sang Anh đạt gần 1,47 tỷ USD, tăng 14,74% so với năm ngoái, chiếm tỷ trọng 1,87% trong tổng xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Việt Nam (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Hà Lan, Đức, Ấn Độ và Thái Lan). Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 4/2021 đạt 419,22 triệu USD, giảm 22,57% so tháng trước nhưng tăng mạnh 71,79% so cùng kỳ năm trước; chiếm tỷ trọng 1,58% trong tổng xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Tổng xuất khẩu 4 tháng sang thị trường này chiếm tỷ trọng 1,8% tương đương kim ngạch đạt gần 1,89 tỷ USD, tăng 23,92% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Các ấn phẩm được đính kèm dưới đây: