Báo cáo: Di chuyển xuyên biên giới, Covid-19 và Thương mại toàn cầu

28/08/2020    254

Thời gian: 8/2020

Đơn vị thực hiện: World Trade Organization (WTO)

Ban Thư ký WTO đã công bố một văn bản cung cấp thông tin về ảnh hưởng của việc đóng cửa biên giới tạm thời và hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch COVID-19 lên thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Văn bản khẳng định vai trò quan trọng của việc di chuyển của thể nhân quan biên giới trong việc cung cấp và tiêu dùng dịch vụ xuyên biên giới, đồng thời trong cả chuỗi giá trị sản xuất.

Văn bản chỉ ra rằng rằng việc “quét sạch” các rào cản du lịch được đưa ra trong giai đoạn đầu của đại dịch đã nhường chỗ cho những chính sách được điều chỉnh tốt hơn, nhằm cho phép thông qua các lao động nước ngoài “cần thiết” hoặc tạo ra “bong bóng du lịch” không có kiểm dịch giữa các đối tác. Tuy nhiên, các rào cản di chuyển đã có tác động đặc biệt nặng nề đến các dịch vụ du lịch và giáo dục, cũng như thương mại hàng hóa, do ảnh hưởng của chúng đến dịch vụ vận tải, thông tin và chi phí giao dịch.

Văn bản cũng khẳng định việc hợp tác quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của các hạn chế di chuyển. Ví dụ, trao đổi thông tin về các bài học kinh nghiệm liên quan hạn chế di chuyển và thương mại có thể giúp các thành viên WTO tăng cường khả năng phục hồi khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Từ đó có thể hỗ trợ xác định các biện pháp đi lại đáp ứng các mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến thương mại.

Nội dung chính

  • Thương mại và đầu tư quốc tế luôn dựa vào sự di chuyển xuyên biên giới của thể nhân.
  • Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhiều thành viên WTO đã áp đặt các biện pháp đóng cửa biên giới tạm thời và hạn chế đi lại. Những hạn chế nghiêm di chuyển xuyên biên giới không được thúc đẩy bởi các cân nhắc thương mại mà là vì lý do sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, chúng đã có tác động đáng kể đến thương mại. Ở một số thành viên, các rào cản đi lại sâu rộng ban đầu đã được thay thế bằng các chính sách tinh chỉnh hơn, nhằm mục đích cho phép di chuyển lao động nước ngoài “cần thiết” hoặc tạo ra “bong bóng du lịch” cho phép di chuyển không có kiểm dịch giữa các đối tác.
  • Một lượng lớn thương mại dịch vụ đòi hỏi sự gần gũi về mặt vật chất giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Sự di chuyển quốc tế để tiêu dùng hoặc cung cấp dịch vụ ở nước ngoài là một cách để đạt được sự gần gũi này. Tính di động cũng rất quan trọng đối với hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ khi thiết lập sự hiện diện thương mại ở các quốc gia khác, cũng như những người thường cung cấp dịch vụ từ xa qua biên giới quốc tế.
  • Các biện pháp biên giới và hạn chế đi lại đã có tác động đặc biệt nặng nề đến các lĩnh vực như dịch vụ du lịch và giáo dục. COVID-19 đã gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với lĩnh vực du lịch. Xét về lượng du khách và doanh thu, du lịch quốc tế vào năm 2020 dự kiến sẽ có kết quả kém nhất kể từ năm 1950. Trong giáo dục đại học, một số cơ sở giáo dục đại học đang phải đối mặt với sự sụt giảm số sinh viên quốc tế đăng ký từ 50 đến 75%.
  • Rào cản lưu động cũng ảnh hưởng đáng kể đến thương mại hàng hóa, thông qua tác động của chúng đến dịch vụ vận tải, thông tin và chi phí giao dịch.
  • Việc khởi động lại hệ thống di chuyển quốc tế khó có thể tiến hành theo kiểu tuyến tính. Với tình trạng lan tràn xuyên quốc gia do các biện pháp ảnh hưởng đến tính di chuyển xuyên quốc gia, có thể đưa ra một trường hợp bổ sung hành động trong nước với các nỗ lực hợp tác quốc tế. Các thành viên WTO muốn xem xét việc xây dựng sự sẵn sàng và khả năng phục hồi tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai, ví dụ như bắt đầu bằng việc trao đổi thông tin về các bài học kinh nghiệm về hạn chế di chuyển và thương mại. Từ đó có thể giúp xác định các biện pháp đi lại đáp ứng các mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong khi giảm thiểu các tác động tiêu cực đến thương mại.

Bản mềm báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: