Trả lời ngắn cho những câu hỏi lớn về WTO và môi trường

28/10/2020    1656

Ngày 16/10, WTO đã ra mắt ấn phẩm mới mang tiêu đề Câu trả lời ngắn cho những câu hỏi lớn về WTO và môi trường. Các vấn đề cơ bản được đề cập trong cuốn sách bao gồm:

(i) Mối liên quan giữa thương mại và môi trường;

(ii) Các cam kết trong khuôn khổ WTO có ngăn cản các chính phủ trong việc bảo vệ môi trường hay không?

(iii) Các quy tắc của WTO không ngăn chặn cacs hành động về môi trường, vậy các quy tắc của WTO yêu cầu điều gì?

(iv) Chính sách mà các Chính phủ có thể ban hành để bảo vệ môi trường?

(v) Vai trò của WTO trong việc thúc đẩy các chính sách môi trường của các thành viên WTO.

Nội dung ấn phẩm sẽ hướng dẫn WTO hoạt động tốt hơn phục vụ cho con người, hành tinh và sự phát triển tốt đẹp trong tương lai. Đại dịch Covid-19 đã đẩy vấn đề môi trường trở thành ưu tiên trong chương trình nghị sự của các địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng, trong khi hoạt động kinh tế và giao thông vận tải nhiều hơn có thể có tác động đến môi trường, bằng cách thúc đẩy phát triển, hiệu quả kinh tế và phổ biến hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi trường, thương mại giúp các quốc gia sử dụng tài nguyên hiệu quả và theo đuổi các mục tiêu bền vững.

Cuốn sách này cũng nhấn mạnh, các quy định của WTO không ngăn cản hành động môi trường đầy tham vọng và các chính phủ đang sử dụng rộng rãi các biện pháp thương mại để bảo vệ môi trường.

Ấn phẩm được đính kèm trong file dưới đây