Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)”

26/01/2021    1941

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (gọi tắt là EVFTA) là Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). EVFTA được ký kết ngày 30/06/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

Với phạm vi cam kết rộng, và mức độ tự do hóa sâu và các cam kết tiêu chuẩn cao, EVFTA được dự báo sẽ có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ thể chế kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Văn kiện đầy đủ của EVFTA bao gồm 17 Chương, 02 Nghị định thư, 02 Biên bản ghi nhớ, và 04 Tuyên bố chung. Các cam kết trong Hiệp định được đánh giá là rất phức tạp cả về nội dung lẫn cách thức trình bày. Vì vậy, việc tìm hiểu và tận dụng những cam kết này là thách thức lớn với các doanh nghiệp Việt Nam.

Để hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu quả Hiệp định này, Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành biên soạn cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)”. Đây là tài liệu tóm tắt các nội dung cốt lõi của EVFTA, lựa chọn trong số các cam kết có tác dụng trực tiếp nhất và dự kiến có ảnh hưởng nhiều nhất tới lợi ích của doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu, với các đánh giá ban đầu về các tác động tới doanh nghiệp, cùng các lưu ý doanh nghiệp về những vấn đề cần quan tâm nhất, các vấn đề cần chuẩn bị tập trung nhất.

Mục lục các nội dung chính của cuốn Cẩm nang được đăng tải trong tài liệu đính kèm dưới đây.

Bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thanh Trà, Trung tâm WTO và Hội nhập, điện thoại: 024-35771458, email: trathanhvcci@gmail.com.