Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

11/08/2020    1281

Theo Điều 76 của Luật Điều ước quốc tế 2016, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Hiệp định EVFTA, phê duyệt kế hoạch thực hiện, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành hoặc biện pháp khác để thực hiện Hiệp định EVFTA. Theo đó, ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Kế hoạch hành động này xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu và các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện với lộ trình cụ thể. Trong đó, các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm 5 nhóm chính: công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; và chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định này, tận dụng những cơ hội mà Hiệp định mang đến cũng như giải quyết các thách thức đặt ra. Trung tâm WTO và Hội nhập xin giới thiệu các kế hoạch như dưới đây.

Kế hoạch của Chính phủ

Quyết định 1201/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA kèm Phụ lục

Quyết định 1175/QĐ-TTg chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA

Kế hoạch thực hiện của Bộ, ngành

1. Bộ Công Thương: Quyết định số 2091/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 1813/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA của Bộ Tài nguyên và môi trường 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 3233/QĐ-BNN-HTQT ngày 20 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Bộ Ngoại giao: Quyết định số 1783/Qđ-BNG ngày 24 tháng 8 năm 2020 về triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

5. Thanh tra Chính phủ: Kế hoạch số 1458/KH-TTCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

6. Bộ Tài chính: Quyết định số 1241/QĐ-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định số1061/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Quyết định số 2482/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA và EVIPA của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

9. Bộ Nội vụ: Quyết định số 623/QĐ-BNV ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Nội vụ

10. Bộ Khoa học và Công nghệ: Quyết định số 2473/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Khoa học và công nghệ

11. Ngân hàng nhà nước: Quyết định số 1575/QĐ-NHNN ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

12. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Quyết định số 1328/QĐ-VHL ngày 01 tháng 9 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

13. Đài tiếng nói Việt Nam: Văn bản số 2171/TNVN-TKBT ngày 01 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Đài tiếng nói Việt Nam

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

15. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định số 1525/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

16. Bộ Quốc Phòng: Quyết định số 2847/QĐ-BQP ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Quốc Phòng

17. Bộ Tư pháp: Quyết định số 2055/QĐ-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Tư pháp

18. Bộ Xây dựng: Quyết định số 1286/QĐ-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Xây dựng

19. Bộ Y tế: Quyết định số 2442/QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Kế hoạch thực hiện của các tỉnh

1. An Giang

2. Bà Rịa - Vũng Tàu

3.  Bạc Liêu

4. Bắc Giang

5. Bắc Kạn

6. Bắc Ninh

7. Bến Tre

8. Bình Định 

9. Bình Phước

10. Bình Thuận

11. Đà Nẵng

12. Đăk Lăk

13. Đăk Nông

14. Đồng Nai

15. Đồng Tháp

16. Cà Mau

17. Cao Bằng

18. Cần Thơ

19. Điện Biên

20. Gia Lai

21. Hà Giang

22. Hà Nội

23. Hà Tĩnh

24. Hải Dương

25. Hải Phòng

26. Hậu Giang

27. Hòa Bình

28. Huế

29. Hưng Yên

30. Khánh Hòa

31. Kiên Giang

32. Kon Tum

33. Lai Châu

34. Lạng Sơn

35. Lào Cai

36. Lâm Đồng

37. Long An

38. Nam Định

39. Nghệ An

40. Phú Thọ

41. Ninh Bình

42. Ninh Thuận

43. Quảng Bình

44. Quảng Ngãi

45. Quảng Ninh

46. Sóc Trăng

47. Sơn La

48. Tây Ninh

49. Thái Bình

50. Thái Nguyên

51. Thanh Hóa

52. TP. Hồ Chí Minh

53. Tiền Giang

54. Trà Vinh

55. Vĩnh Long

56. Vĩnh Phúc

57. Yên Bái

(updating....)