Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

12/06/2020    134

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), tại Chương 2, Phụ lục 2-A, EU cam kết dành hạn ngạch thuế quan (HNTQ) cho Việt Nam đối với gạo với lượng hạn ngạch là 80.000 tấn/năm. Theo đó, các lô hàng gạo thơm khi xuất khẩu vào thị trường EU phải tuân thủ theo quy định thực thi của EU về việc mở và tiếp nhận HNTQ nhập khẩu cho gạo có xuất xứ từ Việt Nam.

Bộ Công Thương cung cấp thông tin chi tiết về cơ chế này như sau:

1. Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu

- Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu sẽ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền của Nước thành viên trong 07 ngày đầu tiên của mỗi tháng theo lịch trong suốt giai đoạn cấp HNTQ, ngoại trừ tháng 12 khi không có đơn nào được nộp.

- Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 sẽ được nộp trong giai đoạn từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 của năm trước đó.

- Người nộp đơn phải nộp một số tiền bảo đảm là 30 Euro trên một tấn tại thời điểm nộp đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu.

2. Hệ số phân bổ và cấp giấy phép nhập khẩu

- Giấy phép nhập khẩu sẽ được cấp cho số lượng theo trọng lượng sản phẩm cho mỗi đơn đặt hàng.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng có sẵn theo HNTQ cho giai đoạn, EU sẽ cố định một hệ số phân bổ.

- Hệ số phân bổ sẽ được công khai thông qua một bài viết trên mạng điện tử thích hợp, muộn nhất là vào ngày 22 mỗi tháng. Đồng thời, EU sẽ công khai lượng hạn ngạch có sẵn cho các giai đoạn sau. Trong trường hợp đơn đăng ký được nộp từ ngày 23 đến 30 tháng 11, hệ số phân bổ sẽ được công khai không muộn hơn vào ngày 14 tháng 12.

3. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu sẽ có hiệu lực:

- Từ ngày dương lịch đầu tiên của tháng sau khi nộp đơn trong trường hợp nộp đơn đăng ký trong giai đoạn HNTQ;

- Từ ngày 01 tháng 01 năm sau trong trường hợp nộp đơn đăng ký từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 của năm trước.

4. Một số quy định khác

- Các lô hàng gạo thơm khi xuất khẩu vào thị trường EU, để được hưởng thuế suất 0% theo hạn ngạch, phải có giấy chứng nhận đúng chủng loại (authenticity certificate) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu rõ gạo thuộc một trong các chủng loại gạo được nêu ở trên. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương đang phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình đăng ký giấy chứng nhận này để ban hành ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

- Doanh nghiệp cần cung cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục hải quan.

Doanh nghiệp có thể tham khảo dự thảo Quy định của EU về việc quản lý và phân bổ HNTQ đối với mặt hàng gạo. Văn bản chính thức sẽ được EU đăng trên Công báo trước khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực

Nguồn: Bộ Công Thương

Các tài liệu chi tiết được đính kèm trong các tệp dưới đây: