Cẩm nang hướng dẫn quy tắc xuất xứ trong các cơ chế ưu đãi thương mại của EU

10/04/2020    1158

Thời gian: 1/2020

Đơn vị thực hiện: Uỷ ban châu Âu

Cẩm nang hướng dẫn tập hợp các tài liệu giải thích sơ bộ về quy tắc xuất xứ trong các cơ chế ưu đãi thương mại của EU, chia làm 2 phần chính bao gồm (i) Những công cụ hiện hành, và (ii) Các nội dung cơ bản. Văn bản chính thức của cơ quan hải quan sẽ được ưu tiên hơn nội dung trong cẩm nang này khi được sử dụng làm tài liệu truy cứu giải đáp các vấn đề thực tiễn.

Bản mềm Cẩm nang (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây