Sự kiện

Hội nghị liên ngành triển khai Hiệp định CPTPP, phát triển thị trường các nhóm ngành hàng cụ thể

21/03/2019    113

Hội nghị liên ngành triển khai Hiệp định CPTPP, phát triển thị trường các nhóm ngành hàng cụ thể

Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

Đơn vị tổ chức: Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương)

Nội dung: 

Các bài trình bày chính:

1. Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và vấn đề tận dụng ưu đãi trong các FTA - Trịnh Thị Thu Hiền, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

2. Cam kết mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan của các nước thành viên CPTPP dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên – Bộ Công Thương

3. Các vấn đề đặt ra đối với việc phát triển nhóm ngành công nghiệp chế tạo, chế biến khi Việt Nam tham gia CPTPP và các FTA khác - Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

4. Chương trình xúc tiến xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên CPTPP và cơ hội đối với doanh nghiệp - Vũ Bá Phú, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương

5. Chính sách quản lý thương mại tại thị trường các nước thành viên CPTPP - Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi và Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ Bộ Công Thương. 

Tài liệu Hội nghị được đính kèm dưới đây: