Lễ ra mắt Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế

30/11/2010    155

Ngày 29/1/2010 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Ra mắt Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và Lễ Khai trương Cổng thông tin WTO – Hội nhập. 

Đây cũng là phiên họp đầu tiên của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế.

Giới thiệu Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế

Với 30 thành viên là đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng và các chuyên gia đến từ các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoạch định, đàm phán cam kết quốc tế, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế sẽ đóng vai trò là một cầu nối, diễn đàn thảo luận, trao đổi cởi mở giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó:

- Tiếng nói, lợi ích, đề xuất của các ngành, các doanh nghiệp được thảo luận, hài hòa hóa và được cơ quan đàm phán biết đến và tính đến một cách kịp thời, đầy đủ trong quá trình hoạch định, đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế;

- Tạo sự đồng thuận trong nước trong quá trình đàm phán mở cửa, từ đó tạo thuận lợi cho quá trình thực thi các cam kết;

- Cộng đồng doanh nghiệp được thông tin về các xu hướng đàm phán để có thể chủ động trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh doanh cũng như bảo vệ lợi ích của mình trong quá trình hội nhập.

Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế hoạt động thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường. Ban Thư ký của Ủy ban đặt tại Trung tâm WTO của VCCI là đơn vị trợ giúp và đảm nhiệm các hoạt động thường xuyên của Ủy ban giữa các phiên họp.

Giới thiệu Cổng thông tin điện tử WTO – Hội nhập

Cổng thông tin điện tử WTO – Hội nhập tại địa chỉ www.trungtamwto.vn (phiên bản tiếng Việt) và www.wtocenter.vn (phiên bản tiếng Anh) là:

- Đầu mối cung cấp đầy đủ và hệ thống các văn bản pháp lý, thông tin cập nhật, ấn phẩm, tài liệu về WTO, các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã hoặc đang đàm phán ký kết cũng như các vấn đề pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế khác. Đây là các thông tin đã được tổng hợp, xử lý, tóm tắt và diễn giải phù hợp với sự quan tâm và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp;

- Kênh tư vấn, trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ trực tuyến cho các doanh nghiệp, hiệp hội về WTO và chính sách pháp luật thương mại quốc tế.

- Nơi trao đổi thông tin, thảo luận về các hoạt động của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và các hoạt động khác của Chương trình “Doanh nghiệp và Chính sách thương mại quốc tế” của VCCI./ 

Việc xử lý thông tin, cập nhật và tư vấn tại Cổng thông tin điện tử WTO – Hội nhập do Trung tâm WTO của VCCI đảm nhiệm.