Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”

02/02/2020    9686

Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership - CPTPP) là Hiệp định tiếp nối của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP.

CPTPP được ký kết vào ngày 8/3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP là Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018.

So với TPP, ngoài một số điều chỉnh nhỏ liên quan tới điều kiện hiệu lực, thành viên và sửa đổi Hiệp định cùng với khoảng 20 nhóm quy định tạm hoãn, CPTPP giữ nguyên phần lớn các cam kết của TPP, tiếp tục là một Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới “toàn diện” và “tiến bộ”. Với phạm vi cam kết rộng, mức độ tự do hóa sâu, CPTPP chắc chắn sẽ có tác động mạnh tới thể chế kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở Việt Nam.

Văn kiện Hiệp định bao gồm 30 Chương, với khoảng gần 6.000 trang văn bản, với các nội dung và ngôn ngữ phức tạp. Việc tìm hiểu và tận dụng được cơ hội từ các cam kết này là thách thức lớn với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam.

Đề hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu và thực thi hiệu quả Hiệp định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã tiến hành biên soạn cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”.

Đây là tài liệu biên soạn trên cơ sở điều chỉnh, cập nhật các nội dung của Cẩm nang “Tóm lược TPP” mà VCCI thực hiện tháng 1/2016 với sự hỗ trợ về chuyên môn của Đoàn đàm phán Chính phủ về hội nhập kinh tế thương mại quốc tế và sự hỗ trợ về nguồn lực của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội (qua Dự án Mekong Biz).

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất. Đặc biệt, Cẩm nang CPTPP sẽ có các phân tích so sánh về những điểm khác biệt lớn giữa CPTPP và TPP và các ảnh hưởng, nếu có, từ góc độ doanh nghiệp.

Mục lục các nội dung chính của cuốn Cẩm nang được đăng tải trong tài liệu đính kèm dưới đây.

Bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thanh Trà, Trung tâm WTO và Hội nhập, điện thoại: 024-35771458, email: trathanhvcci@gmail.com.