Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ tài chính về Chương trình hành động của Chính phủ

24/12/2009    638

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012